Wat is een KPI?

KPI is een afkorting voor kritieke prestatie indicatoren. Een KPI wordt gebruikt als meetinstrument om de prestaties te meten van jouw bedrijf, jouw teams/afdelingen en/of afzonderlijke medewerkers.  

Elk bedrijf heeft een strategie die hij/zij in de praktijk wil brengen. Vaak zijn dit abstracte lange termijn doelstellingen. Om deze doelstellingen concreter te maken worden vaak operationele doelstellingen opgesteld.

Voor de operationele doelstellingen zoekt men KPI's waarmee het management haar prestaties kan beoordelen.

Het behalen van deze operationele doelstellingen moet er op lange termijn toe leiden dat het grote abstracte doel wordt behaald. 

Opstellen van KPI's

De KPI's kunnen per afdeling sterk verschillen. Zo zal er bij een HRM-afdeling gekeken worden naar het aantal verzuimdagen per werknemer, terwijl er op de marketingafdeling wordt gekeken naar de gerealiseerde omzet en de daarbij komende kosten.

Een KPI wordt net als een doestelling veelal SMART opgesteld:

  • Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
  • Realistisch; Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Dashboarding

Een mooie manier om realtime jouw KPI's te beoordelen is door middel van het opstellen van een dashboard. Door verschillende data resources te koppelen aan een dashboard heb je realtime inzicht in jouw prestaties.

Mocht je werkzaam zijn in de online marketing, dan is Google Data Studio een hele mooie tool. 

 

Jeroen Klomp

Categorieën

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op
Begin gesprek
SYcommerce via WhatsApp
Hallo,
Kunnen wij je misschien ergens mee helpen?